Условия на ползване

Общи условия за използване на www.starseedsnaturals.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на www.starseedsnaturals.com, по-долу за краткост „уебсайта“.

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

Starseeds naturalS е регистрирана търговска марка на „СТАРСИЙДС 1” ЕООД.

Уебсайтът се управлява от „СТАРСИЙДС 1“ ЕООД с ЕИК 205705016. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: info@starseedsnaturals.com

Телефон: +359876435371

1. Продукти

1. Интелектуална собственост

 

1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от „СТАРСИЙДС 1” ЕООД. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на „СТАРСИЙДС 1” ЕООД е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

1.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „СТАРСИЙДС 1” ЕООД, фирмата има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.